Serdecznie witam na mojej stronie.

Marzec 11, 2009

Nazywam się Ziuta Pyrkosz. Urodziłam się 04.11.1981 roku w Wawie, mieszkam w Iglo koło biedronki. W czerwcu 2001 r. uzyskałam tytuł magistra politologii z oceną bardzo dobrą w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od października zaczynam studia podyplomowe w Edukacja w Warszawie, myślę również o doktoracie z zakresu nauk politycznych.

Reklamy

POLSKA RÓWNYCH SZANS, EUROPA RÓWNYCH PRAW

Marzec 11, 2009

Jestem młodą socjaldemokratką, bo widzę, że w otaczającym nas świecie za dużo jest biedy, nierówności i braku tolerancji. Wiem, że tak być nie musi – dlatego aktywnie uczestniczę w życiu politycznym. Bo polityka to nie walka o wpływy i osobiste korzyści – polityka to narzędzie zmiany rzeczywistości zgodnie z własnymi ideałami.

Świat moich wartości to: wolność, równość, sprawiedliwość społeczna, międzyludzka solidarność i tolerancja.

Moja wizja przyszłości

Marzec 11, 2009

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } STRONG { font-weight: bold } –>Moja wizja przyszłości to: POLSKA RÓWNYCH SZANS – czyli Polska, w której żaden człowiek nie jest wyrzucony na margines życia społecznego; w której edukacja, opieka medyczna i dostęp do kultury nie są luksusem dla wybranych, a prawem wszystkich. Powszechna edukacja i dostęp do studiów są prawem, a nie nagrodą dla wybranych i najbogatszych.

EUROPA RÓWNYCH PRAW – czyli federalna Europa, w której nie ma państw drugiej kategorii, a wszystkim obywatelom przysługują te same prawa polityczne i socjalne.

RZĄDY SLD PRZEDE WSZYSTKIM DAŁY MŁODYM POLAKOM:

Marzec 11, 2009

PRACĘ:

Pomimo ogromnego wyżu demograficznego w 2004 roku było ponad 340 tys. miejsc pracy więcej, niż na koniec 2003 roku. Obecnie bezrobocie wyraźnie zmniejsza się. Wprowadziliśmy szereg programów dla absolwentów, kursów, staży, szkoleń. 833,7 tys. absolwentów i młodych osób w wieku 18-24 lat, które dotychczas nie pracowały, skorzystały z Programu „Pierwsza Praca” w 2003. 89,9 tys. osób uczestniczących w 2003 r. Programie „Pierwsza Praca” (w tym 80,9 tys. absolwentów) znalazło zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia aktywizacji. Nowe programy wspierania i umożliwiania startu zawodowego absolwentom szkół.

EDUKACJĘ:

Marzec 11, 2009

Rozszerzyliśmy stypendia na studentów szkół niepaństwowych. Dzięki nam studenci dostają 1,5 miliarda złotych stypendiów. Wydłużyliśmy o rok czas spłaty kredytu studenckiego. Stworzyliśmy nowe szkoły wyższe poza ośrodkami edukacyjnymi: Gniezno, Wałcz, Głogów, Łomża. Doprowadziliśmy do powołania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Przywracamy podstawową opiekę medyczną w szkołach podstawowych.

INFORMATYZACJĘ KRAJU:

Marzec 11, 2009

Realizujemy program „Pracownie komputerowe dla szkół” Tylko w 2004 roku wyposażyliśmy 5000 szkół. Uruchomiliśmy działalność Polskie Biblioteki Internetowej oraz Biblioteki Wirtualnej Nauki.

Filozofia gospodarcza SLD opiera się na dwóch najcenniejszych wartościach tkwiących w Polakach, a w szczególności w nas młodym pokoleniu: WIEDZY i PROFESJONALIZMIE. Proponujemy oparcie rozwoju gospodarczego na wiedzy i skierowanie pieniędzy na inwestycje w badania naukowe i nowoczesne technologie. Dostrzegamy potrzebę lepszej współpracy nauki i gospodarki. Proponujemy ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw w zamian za nowe miejsca pracy i inwestycje w nowoczesne technologie.